Εργαστηρι σκηνογραφίας για πρακτικό σχεδιασμό παραστάσεων