Ο Κωνσταντίνος είναι κωφός. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μας μιλάει για την αναπηρία του. Κι εμείς καλό είναι να ακούσουμε!Read More